HB Tehnomax instant krediti


 • Bez kamate.
 • Bez troškova.
 • Bez odlaska u banku.

Hipotekarna banka, u saradnji sa kompanijom Tehnomax, građanima obezbjeđuje potrošački kredit do 36 rata, bez odlaska u banku, bez kamate i bez dodatnih troškova!


Krediti se odobravaju u iznosima od 100€ do 5.000 €, na period otplate od 2 do 36 mjeseci.

 

Ko može biti korisnik kredita?
Korisnici beskamatnog kredita do 36 rata mogu biti:
 • zaposlena lica čiji poslodavci ili sindikalne organizacije imaju zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa Tehnomax DOO u svrhe kupovine robe i
 • lica sa kojima Tehnomax ima pozitivna iskustva u prethodnim kupovinama robe na odloženo plaćanje
 

Kako izgleda procedura dobijanja kredita?
Kako biste postali korisnik ovog kredita, potrebno je:
 • potpisati zahtjev za kredit u Tehnomaxu
 • donijeti popunjenu i od strane poslodavca ovjerenu Potvrdu o zaposlenju i visini primanja, odnosno potvrdu ovjerenu od strane PIO fonda za penzionere ili dobiti pozitivnu preporuku od strane Tehnomaxa
 • lična karta ili dokument sa slikom, na kom je vidljiv JMBG korisnika kredita 


Potrebna dokumentacija
 • popunjen zahtjev za kredit
 • potpisana blanko mjenica
 • potpisan ugovor

 


Reprezentativni primjer kredita

Reprezentativni primjer kredita iznos kredita: 1.000 €

rok: 12 mjeseci

kamatna stopa: 0,00% godišnje bez naknade za obradu kredita

EKS: 0,00 % godišnje

mjesečna rata: 83,33 €

ukupan iznos kredita koji se vraća: 1.000,00 €