HB Tehnomax instant krediti


 • Bez kamate.
 • Bez troškova.
 • Bez odlaska u banku.
Hipotekarna banka, u saradnji sa Tehnomaxom, građanima obezbjeđuje potrošački kredit do 24 rate, bez odlaska u banku, bez kamate i bez dodatnih troškova!
Krediti se odobravaju u iznosima od 100€ do 3.000 €, na period otplate od 7 do 24 mjeseca.

Ko može biti korisnik kredita?
Korisnici beskamatnog kredita do 24 rate mogu biti:
 • zaposlena lica čiji poslodavci ili sindikalne organizacije imaju zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa Tehnomax DOO u svrhe kupovine robe i
 • lica sa kojima Tehnomax ima pozitivna iskustva u prethodnim kupovinama robe na odloženo plaćanje
 
Kako izgleda procedura dobijanja kredita?
Kako biste postali korisnik ovog kredita, potrebno je:
 • potpisati zahtjev za kredit u Tehnomaxu
 • donijeti popunjenu i od strane poslodavca ovjerenu Potvrdu o zaposlenju i visini primanja, odnosno potvrdu ovjerenu od strane PIO fonda za penzionere ili dobiti pozitivnu preporuku od strane Tehnomaxa
 • lična karta ili dokument sa slikom, na kom je vidljiv JMBG korisnika kredita 

Kredit se može realizovati isključivo u Tehnomax-u uz:
 • popuninjen zahtjev za kredit (dobija se u Tehnomax-u)
 • potpisanu blanko mjenicu i
 • potpisan ugovor

 Reprezentativni primjer kredita

 • iznos kredita: 1.000 €
 • rok: 12 mjeseci
 • kamatna stopa: 0,00% godišnje
 • bez naknade za obradu kredita
 • EKS: 0,00 % godišnje
 • mjesečna rata: 83,33 €
 • ukupan iznos kredita koji se vraća: 1.000,00 €