Nepokretnosti

/

Rezultati pretrage

Rezultati pretrage za nekretnine
NazivGradCijena
Šume IV klaseBar11882€Više detalja
Stambena zgradaBar73040€Više detalja
Šuma, livadaBijelo Polje8117€Više detalja
Njiva, kuća, zgradaBijelo Polje-Više detalja
Livada, šuma, pašnjak, pomoćna zgradaBijelo Polje-Više detalja
NjivaBijelo Polje54180€Više detalja
Pašnjak, šumeBijelo Polje3200€Više detalja
Livada, pašnjak,porodična stambena zgradaBijelo Polje9696€Više detalja
Voćnjak, šume, livadaBijelo Polje5846€Više detalja
Šuma, pašnjak, njivaBijelo Polje5625€Više detalja
Livada,šuma,pašnjak,kućaBijelo Polje15913€Više detalja
Livada,pasnjak,sumeBijelo Polje8722€Više detalja
Livada,šumaBijelo Polje4705€Više detalja
Stambeni prostor, dvorišteNiksic-Više detalja
Suma,njiva,pasnjakBijelo Polje7856€Više detalja
Prizemna pomoćna zgradaNiksic12300€Više detalja
Stambeno-poslovna zgradaPodgorica102343€Više detalja
Pašnjaci,šume,livadeBijelo Polje5815€Više detalja
Stambeni prostorPodgorica41286€Više detalja
Livada,šuma,pašnjakCetinje4988€Više detalja