Porodična stambena zgrada,dvorište

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Gornja Polja
Grad:Mojkovac
Površina:52 m2
Sprat:1P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Drobnjak Zora
KO i broj parcele:Gornja Polja , LN 452

Opis

 

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u listu nepokretnosti br. 452 KO Gornja Polja – PJ Mojkovac, označene kao:

  • katastarska parcela broj 1098, podbroj 2, plan 1, skica 5, potes Stanojevići, po načinu korišćenja dvorište, površine 503 m2;
  • katastarska parcela broj 1098, podbroj 2, potes Stanojevići, po načinu korišćenja porodična stambena zgrada, zgrada br. 1, površine 52 m2;
  • porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 52 m2, sa PD1, po načinu korišćenja nestambeni prostor, spratnosti 1P, površine 46 m2 i PD2, po načinu korišćenja stambeni prostor, spratnost P, površine 46 m2, koja se nalazi na katastarskoj parceli br. 1098, podbroj 2

Nepokretnosti se nalaze u blizini glavnog magistralnog puta Mojkovac-Žabljak u mjestu Gornja Polja. Do nepokretnosti se dolazo tako što se u zaseoku Stanojevići, kod lokalnog groblja skrene sa magistrale i uskim putem dužine oko 300m dolazi se do kuće. Nepokretnosti su udaljene od grada oko 4km.
Fotografije

Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.