Paketi za Vas • Transakcioni račun
 • Visa Sprint payWave kartica       
 • HB klik/mHB klik
 • HB SMS                                     
 • Trajni nalog                              
Mjesečna naknada za Narandžasti paket iznosi 2,00 € mjesečno.
*Ukoliko klijent u sklopu paketa aktivira HB klik i mHB klik, cijena paketa iznosi 2,50€ mjesečno. • Transakcioni račun
 • Visa Sprint payWave kartica
 • Visa Relax payWave kartica
 • HB klik/mHB klikHB
 • SMS
 • Trajni nalog
Mjesečna naknada za Narandžasti Relax paket iznosi 3,00 € mjesečno.
*Ukoliko klijent u sklopu paketa aktivira HB klik i mHB klik, cijena paketa iznosi 3,50€ mjesečno. • Transakcioni račun
 • MasterCard Premium/Premium Plus PayPass kartica
 • HB klik/mHB klik
 • HB SMS
 • Trajni nalog
Mjesečna naknada za Premium paket iznosi 2,50 € mjesečno.
*Ukoliko klijent u sklopu paketa aktivira HB klik i mHB klik, cijena paketa iznosi 3,00€ mjesečno.
 • Transakcioni račun
 • MasterCard Premium Plus PayPass kartica
 • MasterCard Premium PayPass Stiker
 • HB klik/mHB klik
 • HB SMS
 • Trajni nalog
Mjesečna naknada za Premium Smart paket iznosi 3,50 € mjesečno.
*Ukoliko klijent u sklopu paketa aktivira HB klik i mHB klik, cijena paketa iznosi 4,00€ mjesečno.