Paketi za Vas • Transakcioni račun
 • Visa Sprint kartica       
 • HB klik/mHB klik
 • HB SMS                                     
 • Trajni nalog                              
Mjesečna naknada za Narandžasti paket iznosi 2,00 € mjesečno.
*Ukoliko klijent u sklopu paketa aktivira HB klik i mHB klik, cijena paketa iznosi 2,50€ mjesečno. • Transakcioni račun
 • Visa Sprint kartica
 • Visa Relax kartica
 • HB klik/mHB klikHB
 • SMS
 • Trajni nalog
Mjesečna naknada za Narandžasti Relax paket iznosi 3,00 € mjesečno.
*Ukoliko klijent u sklopu paketa aktivira HB klik i mHB klik, cijena paketa iznosi 3,50€ mjesečno. • Transakcioni račun
 • Mastercard Premium kartica
 • HB klik/mHB klik
 • HB SMS
 • Trajni nalog
Mjesečna naknada za Premium paket iznosi 2,50 € mjesečno.
*Ukoliko klijent u sklopu paketa aktivira HB klik i mHB klik, cijena paketa iznosi 3,00€ mjesečno.