Paketi za Vas


Narandžasti paket / Narandžasti paket +

 • Transakcioni račun
 • HB sms servis za transakcioni račun za nacionalne platne transakcije za primanje ličnog dohotka
 • Visa Sprint kartica       
 • HB klik ili mHB klik                                 
 • Trajni nalog 
 • Devizni račun                            
Mjesečna naknada za Narandžasti paket iznosi 3,00 € mjesečno.
*Ukoliko klijent u sklopu paketa aktivira HB klik i mHB klik, cijena paketa iznosi 3,50€ mjesečno.


Relax paket
 • Transakcioni račun
 • Visa Sprint debit kartica
 • Visa Relax kartica
 • HB klik ili mHB klik 
 • HB sms servis za transakcioni račun za nacionalne platne transakcije za primanje ličnog dohotka
 • Trajni nalog
 • Devizni račun
 • 2 vrste osiguranja
Mjesečna naknada za Relax paket iznosi 3,00 € mjesečno.


Premium paket / Premium paket +

 • Transakcioni račun 
 • Premium kartica Mastercard 
 • HB klik ili mHB klik
 • HB sms servis za transakcioni račun za nacionalne platne transakcije za primanje ličnog dohotka
 • Trajni nalog
 • Devizni račun
 • 2 vrste osiguranja 
Mjesečna naknada za Premium paket iznosi 3,50 € mjesečno.
*Ukoliko klijent u sklopu paketa aktivira HB klik i mHB klik, cijena paketa iznosi 4,00€ mjesečno.

Super kartica paket

 • Transakcioni račun 
 • Platna Super kartica Mastercard
 • mHB klik
 • HB sms servis za transakcioni račun za nacionalne platne transakcije za primanje ličnog dohotka
 • Trajni nalog
 • Devizni račun
Mjesečna naknada za paket  Super kartica iznosi 2,50 € mjesečno.