Platni promet

Započnite uspješno poslovanje u zemlji i inostranstvu koristeći brojne pogodnosti koje nudimo pravnim licima.  

Vašoj kompaniji pružamo

  • usluge platnog prometa u zemlji
  • usluge platnog prometa sa inostranstvom i
  • mogućnost korišćenja elektronskog bankarstva

Kako da otvorim poslovni račun?  

  • Popunjen i ovjeren zahtjev za otvaranje i vođenje računa
  • rješenje o upisu u sudski registar ili registar nadležnog organa
  • potvrdu Direkcije javnih prihoda o izdatom PIB-u (Poreskom Indentifikacionom Broju) 
  • karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga (2 primjerka)
  • obrazac OP (sa ovjerenim potpisom lica ovlašćenog za zastupanje kompanije i svih lica ovlašćenih za transakcije od strane Notara ili nadležnog Suda)

* Obrasce koje obezbjeđuje Hipotekarna banka možete preuzeti besplatno u svakoj od naših poslovnica širom Crne Gore.

Korespondentne banke