Uputstva za upotrebu mHB i HB klika

Svi korisnici mHB klika i HB klika moraju aktivirati mToken najkasnije do 30. maja 2024. godine. Ukoliko to ne učinite na vrijeme, pristup elektronskom bankarstvu biće onemogućen. Ovdje možete preuzeti Korisnička uputstva koja imaju za cilj da olakšaju korišćenje mobilne mHB klik aplikacije, kao i korišćenje desktop aplikacije HB klik.
U slučaju da imate dodatna pitanja, na raspolaganju vam stoje kolege iz Kontakt centra koje možete kontaktirati putem e-mail adrese ili pozivom na broj 19905. Za pozive iz inostranstva, potrebno je unijeti broj +382 20 219905.

Uputstvo za korišćenje mHB klik aplikacije

Uputstvo za korišćenje HB klik aplikacije

Kako biste mogli nesmetano da nastavite korišćenje elektronskog bankarstva i kartica za elektronsko/internet plaćanje, neophodno je da aktivirate mToken.

Šta je mToken?

mToken je personalizovani sigurnosni element koji se nalazi u vašem mobilnom telefonu u okviru aplikacije za mobilno bankarstvo i namijenjen je unapređenju sigurnosti pri plaćanju. 

Čemu služi mToken?

mToken je neophodan za:

  1. Plaćanje karticama putem interneta
  2. Korišćenje elektronskog bankarstva HB klik
  3. Korišćenje mobilnog bankarstva mHB klik.

Kako se aktivira mToken?

  1. Putem mHB klik aplikacije.
  2. Putem HB klik aplikacije.
  3. Putem platne kartice.

Aktivacija mTokena putem mHB klik aplikacije
1. Potrebno je preuzeti novu verziju aplikacije mHB klik sa odgovarajućeg store-a (App Store ili Google Store) na mobilnom uređaju.
2. Pokrenite aplikaciju i pratite instrukcije na ekranu.
3. Detaljno uputstvo nalazi se na linku: Aktivacija mTokena putem mHB klik aplikacije

 

Aktivacija mTokena putem HB klik aplikacije
1. Preuzmite aplikaciju mHB klik sa odgovarajućeg store-a (App Store ili Google Store) na mobilnom uređaju.
2. Nije potrebno da imate nalog za logovanje.
3. Pokrenite aplikaciju i pratite instrukcije na ekranu.
4. Detaljno uputstvo nalazi se na linku: Aktivacija mTokena putem HB klik aplikacije

 

Aktivacija mTokena putem platne kartice
1. Potrebno je preuzeti aplikaciju mHB klik sa odgovarajućeg store-a (App Store ili Google Store) na mobilnom uređaju.
2. Nije potrebno imati nalog za logovanje.
3. Pokrenite aplikaciju i pratite instrukcije na ekranu.
4. Detaljno uputstvo nalazi se na linku: Aktivacija mTokena putem platne kartice

 

 

Najčešće postavljena pitanja
1. Zašto mi je nalog blokiran?
- Da li ste pravno ili fizičko lice?

Pravno lice
-Da li ste ispunili i poslali pristupnicu u kojoj se navodi ko je ovlašćeno lice (osoba koja će imati pristup nalogu)? Pristupnica mora biti ovjerena, ukoliko imate više ovlašćenih lica, potrebno je za svakog od njih dostaviti zasebnu pristupnicu.

Fizičko lice
-Postoji mogućnost da ste unijeli pogrešan pin, bila je loša konekcija ili je Vaša aplikacija ostala duže vrijeme otvorena. Postupak tokenizacije možete ponoviti nakon 2 h ili pozovite Kontakt centar na broj 19905, kako ne biste čekali.


2. Aktivirao sam mToken kao fizičko lice, kako da aktiviram kao pravno lice?
- Jedan token je predviđen za jedno lice (pravno i fizičko), sistem će Vas sam prepoznati, nije potrebno aktivirati mToken dva puta.


3. Zašto ne mogu da pristupim nalogu koji se vodi na moju koleginicu, a radimo za istu firmu i zajedno koristimo nalog?
- Nalog može da koristi isključivo osoba koja je ovlašćena po tom nalogu. Da biste i Vi imali pristup računu, morate ispuniti i ovjeriti pristupnicu za elektronsko bankarstvo.


4. Na koji mail je potrebno da pošaljem pristupnicu i gdje ću istu da pronađem?
- Pristupnicu možete preuzeti u odjeljku iznad pod nazivom "Preuzmi pristupnice za mHB i HB klik" i ovjerenu poslati na mail email adresa


5. Moj mToken je na Pending-u, iznenadna sam prekinuo proces tokenizacije, na ekranu mi se pojavilo: internal error, invalid device, error 401, šta dalje?
-Potrebno je deinstalirati mHB klik aplikaciju. Deinstalacija mora pratiti brisanje kompletne istorije (storage/memorija -clear data) na Vašem Android telefonu. Postupak tokenizacije možete ponoviti nakon 2 h ili pozovite Kontakt centar na broj 19905, kako ne biste čekali.


6. Kako da otpočnem aktivaciju mTokena na mom mobilnom uređaju?
-Potrebno je preuzeti novu verziju aplikacije sa App Store-a ili Google Store-a.

 

 

Edukativne animacije za aktivaciju mTokena možete pogledati na sljedećim linkovima:

Aktivacija mTokena putem mHB klik aplikacije 

Aktivacije mTokena putem platne kartice