Gotovinski kredit

Za svaku Vašu želju imamo brz, gotovinski odgovor!  

Važi za sve klijente Hipotekarne banke, ali i za ostale građane Crne Gore.  

Klijent sam Hipotekarne banke, koji su uslovi?
 • iznos kredita: 3.000 EUR
 • Broj rata: 48
 • kamatna stopa 11.09 % na godišnjem nivou
 • mjesečna rata (anuitet) 76,90 EUR
 • jednokratna naknada 30,82 EUR, mjenica 4 EUR, upit u RKR 3 EUR
 • efektivna kamatna stopa (EKS) 11.82 % godišnje
 • ukupan iznos kredita sa kamatom 3.691,01 EUR

 

Nisam klijent Hipotekarne banke, koji su uslovi?
 • iznos kredita: 3.000 EUR
 • Broj rata: 48
 • kamatna stopa 14.03 % na godišnjem nivou
 • mjesečna rata (anuitet) 80,78 EUR
 • jednokratna naknada  58,97 EUR, mjenica 4 EUR, upit u RKR 3 EUR
 • efektivna kamatna stopa (EKS) 15,38% godišnje ukupan iznos kredita sa kamatom 3.877,25 EUR 

 

Šta mi je sve potrebno?
 • zahtjev za kredit, popunjen od strane korisnika kredita
 • potvrda o visini primanja korisnika kredita, sudužnika i žiranata s originalnom ovjerom poslodavca (potpis i pečat odgovorne osobe poslodavca)
 • rješenje o administrativnoj zabrani za korisnika kredita (dva primjerka), sudužnika i žiranata ovjerene od strane poslodavca
 • izjave žiranata
 • kopije ličnih karata korisnika kredita, sudužnika i žiranata (kopije pasoša za nerezidente)
 • kod namjenskih kredita dostavlja se i profaktura pravnog lica kod kojeg korisnik kredita kupuje robu

 

 

Za više informacija pozovite nas na broj 19905 ili nas posjetite u jednoj od 20 poslovnica širom Crne Gore.