FAQ – HB klik i mHB klik (pravna lica)

 

 
Kako platiti carinu?
• U polje model odobrenja treba upisati 05, u polje Poziv na broj odobrenja treba upisati carinski broj.
• U polje model zaduženja treba upisati 05, u polje Poziv na broj zaduženja treba upisati PIB.

 

Kako platiti porez?
• U polje model odobrenja treba upisati 18, u polje poziv na broj odobrenja treba upisati PIB-šifra opštine.
• U polje model zaduženja treba upisati 05, u polje poziv na broj zaduženja treba upisati mjesec plaćanja/AOP.

 

Kako platiti novčanu kaznu?
• U polje model odobrenja treba upisati 18, u polje poziv na broj odobrenja treba upisati PIB-šifra opštine.
• U polje model zaduženja treba upisati 05, u polje poziv na broj zaduženja treba upisati broj kazne
• Novo plaćanje/plati režije/novčane kazne

 

Kako izvršiti plaćanje, a da ne ukucam kompletan broj računa (sa svim nulama)?
• Ukoliko se ne ukucava kompletan broj računa (18 cifara) može se ukucati broj sa ”–“; (ovo zamjenjuje nule u računu).
• Npr. broj računa 52000000000011122 može se ukucati 520-111-22.

 

Kako mogu deblokirati nalog?
• Pozivom Kontakt centra na broj 19905 ili slanjem e-mail-a na email adresa vrši se deblokada naloga.

 

Kako platiti račun za telefon?
• U polje “Poziv na broj odobrenja” treba upisati BROJ TELEFONA za koji se plaća račun.
• Novo plaćanje/plati režije/telekomunikacije

 

Kako platiti račun za vodu?
• U polje “Poziv na broj odobrenja” treba upisati ŠIFRU POTROŠAČA.
• Novo plaćanje/plati režije/vodovod

 

Kako platiti račun za struju?
• U polje “Poziv na broj odobrenja” treba upisati PREPLATNI BROJ.
• Novo plaćanje/plati režije/elektroprivreda

 

Da li svi računi koje klijent ima u banci, mogu biti vidljivi i na Hb klik/mHb klik?
• Da. Popunjavanjem pristupnice navode se svi računi koje klijent želi da ima u aplikaciji.
• Za naknadno otvorene račune i dodavanje istih u aplikaciji, potrebno je popuniti zahtjev u najbližoj poslovnici banke.

Ukoliko niste u moćnosti posjetiti filijalu dodavanje istih možete odraditi putem video poziva klikom na sledeći link: https://ccviber.hb.co.me/video-chat/

 

Kako da verifikujem nalog ?

mHBklik
Moji nalozi/povlačenjem taba (koji se nalazi ispod “Pretraži primaoce”) u lijevo pojavljuju se sledeće opcije:
Za ispravak / za provjeru dokumentacije / za verifikaciju / za poništenje verifikacije / najavljeno / plaćeni / neplaćeni / poništeni


HBklik
Moji nalozi/za verifikaciju

 

Kako izbrisati istoriju pretraživača?