FAQ – HB klik i mHB klik (pravna lica)

 1. Na koji način se logujem?
 • Hb klik – ukuca se korisničko ime/broj i šifra, a na drugoj strani TAN broj,
 • mHb klik – ukuca se korisničko ime/broj i šifra, a na drugoj strani SMS OTP koji se pojavi na ekranu.
2. Kako mogu promijeniti PIN?
 • PIN se može promijeniti u samoj aplikaciji u polje Podešavanja (mHb klik) ili promjena pin-a (Hb klik).
 3. Šta ako promijenim broj telefona, kako ću dobiti SMS OTP?
 • Potrebno je posjetiti najbližu filijalu i popuniti zahtjev za promjenu novog broja telefona u aplikaciji.
 4. Kako platiti račun za telefon (šta staviti u polje model i broj odobrenja)?
 • U polje “broj odobrenja” treba upisati BROJ TELEFONA za koji se plaća račun.
 5. Kako platiti račun za vodu (šta staviti u polje model i broj odobrenja)?
 • U polje “broj odobrenja” treba upisati ŠIFRU POTROŠAČA.
 6. Kako platiti račun za struju (šta staviti u polje model i broj odobrenja)?
 • U polje “broj odobrenja” treba upisati PREPLATNI BROJ.
 7. Kako platiti porez?
 • U polje model zaduženja treba upisati 18, u polje broj zaduženja treba upisati  mjesec plaćanja.    
 • U polje model odobrenja treba upisati 18, u polje broj odobrenja treba upisati PIB-šifra opštine.


 8. Kako platiti carinu?
 • U polje model zaduženja treba upisati 05, u polje broj zaduženja treba upisati  PIB.    
 • U polje model odobrenja treba upisati 05, u polje broj odobrenja treba upisati carinski broj.
9. Kako platiti novčanu kaznu?
 • U polje model zaduženja treba upisati 05, u polje broj zaduženja treba upisati  broj kazne.    
 • U polje model odobrenja treba upisati 18, u polje broj odobrenja treba upisati PIB-šifra opštine.
 • Izabrati svrhu plaćanja – Novčane kazne.
10. Kako izvršiti plaćanje, a da ne ukucam kompletan broj računa (sa svim nulama)?
 • Ukoliko se ne ukucava kompletan broj računa (18 cifara) može se ukucati broj sa ”–“ ili “+” (ovo zamjenjuje nule u računu). Npr broj računa 52000000000011122 može se ukucati 520-111-22.
11. Na koji način mogu vidjeti promjene po računu?
 • HB klik - u polje Stanje / klik na broj računa vide se sve transakcije i promjene po računu (prilivi, odlivi)
 • mHB klik – u polje Računi / obabirom računa vide se sve transakcije i promjene po računu (prilivi, odlivi)
12. Da li se TAN-ovi koje dobijem na kartici za hb klik mogu istrošiti?

Tan lista koja se nalazi na Hb klik kartici se može koristiti dok je kartica aktivna. TAN-ovi se ne mogu istrositi.

13. Na koji način mogu promijeniti TAN listu za SMS OTP?
 • Potrebno je posjetiti najbližu filijalu i popuniti zahtjev za promjenu načina autentifikacije (TAN kartica se mijenja za SMS OTP).
14. Kako mogu odštampati plaćeni nalog?
 • U polju Upit/Plaćeni nalozi je pregled svih naloga koji su izvršeni i klikom na broj naloga isti se može otvoriti za pregled, a samim tim i odštampati kao dokaz o plaćanju. Na kraju strane postoji opcija Štampanje podataka ili jednostavnim klikom na File/Print (štampa kao bilo kojeg drugog dokumenta).
15. Da li je nalog plaćen, kada se kreira kroz Plaćanja ili je potrebno napraviti neki dodatni korak?
 • Kada se kreira nalog preko Domaćeg platnog naloga, potrebno je u Polje Plaćanja odraditi i Verifikaciju naloga. Klijent može, ukoliko ima više naloga, verifikovati sve odjednom ili jedan po jedan.
16. Poslije koliko neuspjelih pokušaja se zaključa nalog?
 • Nakon tri pogrešno ukucana podatka (PIN, TAN ili SMS OTP) nalog se blokira.
17. Kako mogu deblokirati nalog?
 • Pozivom Call centra na broj 19905 ili slanjem e-mail-a na email adresa vrši se deblokada naloga.
 • mHB klik – Prijava problema – može se prijaviti i tražiti deblokada naloga.
17. Da li svi računi koje klijent ima u banci, mogu biti vidljivi i na Hb klik/mHb klik?
 • Da. Popunjavanjem pristupnice navode se svi računi koje klijent želi da ima u aplikaciji. Za naknadno otvorene račune i dodavanje istih u aplikaciji, potrebno je popuniti zahtjev u najbližoj poslovnici banke.
18. Da li postoji opcija da se sa računara importuju nalozi u Hb klik-u?
 • Da. U polje Datoteke može se izvršiti Upload naloga za plaćanje. To je moguće odraditi i za domaći i za devizni nalog. Detaljnije se nalazi u korisničkom uputstvu, koje je moguće preuzeti sa web-a i to: Korisnicko uputstvo - HB klik (2017)