Odbor direktora

Članovi odbora direktora Hipotekarne Banke su:

IME ČLANAMJESTO U ODBORU
Sigilfredo Montinaripredsjednik
Božana Kovačevićzamjenik predsjednika
Renata Vinkovićčlan
Goran Varatčlan
Esad Zaimovićčlan