Livada,pašnjak

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Lepenac
Grad:Mojkovac
Površina:38500 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
KO i broj parcele:Lepenac, PL 332

Opis

 nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane u Posjedovnom listu broj 332 KO Lepenac, Uprava za nekretnine, Područna jedinica Mojkovac i to zemljište ukupne površine 38500 m2, odnosno: • katastarska parcela blok 26, broj 20, podbroj 3, RB1, potes Uloševina, po kulturi livada 7. klase površine 17000m2, • katastarska parcela blok 26, broj 13, podbroj 3, RB1 i RB2, potes Uloševina, po kulturi livada 7. klase površine 10000m2 i pašnjak 5.klase površine 11500m2.

Predmetne nepokretnosti se nalaze u selu Lepenac. Do imanja se dolazi tako što se sa glavnog magistralnog puta Mojkovac- Bijelo Polje u mjestu Krstac skrene sa magistrale i ide uskim makadamskim putem dužine oko 1,5km. Nepokretnosti se nalaze na trasi budućeg puta koji će da ide ka skijalištu na Bjelasici koje je u planu da se gradi.

Fotografije

Image
Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.