Šuma,livada,pašnjak

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Žari
Grad:Mojkovac
Površina:26450 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
KO i broj parcele:Žari, LN 337

Opis

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Posjedovnom listu br. 337  KO ŽARI – PJ Mojkovac, označene kao:

katastarska parcela – blok 13, broj 21, podbroj 0, redni broj 1, šuma 4 klase, potes Petkovica, površine 10.000 m2;
katastarska parcela – blok 13, broj 21, podbroj 0, redni broj 2, livada 6 klase, potes Petkovica, površine 11.000 m2,

katastarska parcela – blok 13, broj 22, podbroj 0, redni broj 2, livada 6 klase, potes Poljana, površine 3600 m2;

katastarska parcela – blok 13, broj 26, podbroj 0, redni broj 1, livada 6 klase, potes Poljane, površine 1200 m2;

katastarska parcela – blok 13, broj 26, podbroj 0, redni broj 2, pašnjak 6 klase, potes Poljana, površine 650 m2,

Nepokretnosti se nalaze u selu Žari.Do njih se dolazi tako što se sa glavnog magistralnog puta Mojkovac-Bijelo Polje u mjestu Lepenac skrene sa magistrale i ide makadamskim putem dužine 4 km.

Fotografije

Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.