Livada,šuma,pašnjak,kuća

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Cerovo
Grad:Bijelo Polje
Površina:95 m2
Sprat:P1
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
KO i broj parcele:Cerovo, LN 222

Opis

 

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 222 KO Cerovo – PJ Bijelo Polje, označene kao:

 • katastarska parcela br.  469, livada 6 klase, potes Čokovići, površine 5040 m2;
 • katastarska parcela br. 1139, šume 4 klase, potes Čokovići, površine 1280 m2;
 • katastarska parcela br. 1141, šume 4 klase, potes Čokovići, površine 2529 m2;
 • katastarska parcela br. 1142, pašnjak 5 klase, potes Čokovići, površine 1100 m2;
 • katastarska parcela br. 1175, voćnjak 4 klase, potes Čokovići, površine 518 m2;
 • katastarska parcela br. 1175, porodična stambena zgrada, zgrada br. 1, potes Čokovići, površine 95 m2;
 • katastarska parcela br. 1175, dvorište, potes Čokovići, površine 500 m2;
 • katastarska parcela br. 1176, pašnjak 5 klase, potes Čokovići, površine 1855 m2;
 • katastarska parcela br. 1177, voćnjak 4 klase, potes Čokovići, površine 556 m2;
 • katastarska parcela br. 1177, pomoćna zgrada, zgrada br. 1, potes Čokovići, površine 53 m2;
 • katastarska parcela br. 1178, livada 6 klase, potes Čokovići, površine 2067 m2;
 • katastarska parcela br. 1179, njiva 6 klase, potes Čokovići, površine 1358 m2;
 • katastarska parcela br. 1180, voćnjak 4 klase, potes Čokovići, površine 1324 m2;
 • katastarska parcela br. 1181, livada 6 klase, potes Čokovići, površine 763 m2;
 • katastarska parcela br. 1182, šume 4 klase, potes Čokovići, površine 530 m2;
 • katastarska parcela br. 1183, šume 4 klase, potes Čokovići, površine 301 m2;
 • katastarska parcela br. 1184, pašnjak 5 klase, potes Čokovići, površine 2832 m2;
 • katastarska parcela br. 1191, livada 6 klase, potes Čokovići, površine 1749 m2,
 • na katasatrskoj parceli br. 1175, zgrada br. 1, porodična stambena zgrada, površine 95 m2, jednospratna zgrada, sa PD1- stambeni prostor, površine 95 m2, prizemlje, jedna soba i PD2 – stambeni prostor, površine 80 m2, prvi sprat, tri sobe;
 • na katastarskoj parceli br. 1177, zgrada br. 1, pomoćna zgrada, površine 53 m2, prizemna zgrada 

Predmetne nepokretnosti se nalaze u selu Cerovo. Do nepokretnosti se dolazi tako što se pored gradske Bolnice u Bijelom Polju ide kroz naselje  asfaltnom cestom dužine oko 4km. 

     Radi se o strmom terenu, sa pašnjacima, livadama, njivama i šumama. 

 

Fotografije

Image
Image
Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051