Stambeni prostor, dvorište

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Nikšić
Grad:Niksic
Površina:126 m2
Sprat:P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Marković Vidosava
KO i broj parcele:KO Nikšić, LN 1528

Opis

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u:

  1.  Listu nepokretnosti br. 1528 KO Nikšić, označene kao:
    -    katastarska parcela br. 1959/1, porodična stambena zgrada, zgrada br. 1, potes M. Vujovića, površine 126 m2;
    -    katastarska parcela br. 1959/1, dvorište, potes M.Vujovića, površine 316 m2,
    sve upisano u „A“ list lista nepokretnosti, svojina Marković Vidosave;
    -    na katastarskoj parceli br. 1959/1, zgrada br. 1, porodična stambena zgrada, površine 126 m2, sa PD1- stambeni prostor, površine 88 m2, prizemlje, ulaz br. 1 i PD2- stambeni prostor, površine 36 m2, mansarda, sobnost: dvije sobe, ulaz br. 1, sve upisano u „V“ list lista nepokretnosti, svojina Marković Vidosave. Fotografije

Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.