Stambeno-poslovna zgrada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Zelenika-ul.AVNOJA-a
Grad:Podgorica
Površina:185 m2
Sprat:P-P2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Imovina banke
KO i broj parcele:LN 484, KO Podgorica

Opis

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 484 KO Podgorica III, označene kao:
-    katastarska parcela br. 7493/6, stambeno-poslovne zgrada, zgrada br. 1, potes Zabjelo, površine 185 m2;
-    katastarska parcela br. 7493/6, dvorište, potes Zabjelo, površine 336 m2,
sve upisano u „A“ list lista nepokretnosti, sa pravom korišćenja Bojanić Petra;
-    na katastarskoj parceli br. 7493/6, zgrada br. 1, stambeno-poslovne zgrade, površine 185 m2, dvospratna zgrada, sa PD1- poslovni prostor u vanprivredi, površine 122 m2, prizemlje, sobnost: tri sobe, sa PD2- stambeni prostor, površine 140 m2, prvi sprat, sobnost: tri sobe, sa PD3- stambeni prostor, površine 134 m2, drugi sprat, sobnost: tri sobe

Nepokretnosti su od puta Podgorica -Bar udaljene 350 m,a od Tarinih garaža na oko 500 m.Dobro su opremljene saobraćajnom infrastrukturom sa aerodromom,Barom,Kolašinom,Cetinjem i Nikšićem.


Fotografije

Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051. Banka nema državinu