Kastodi poslovi

Sa nama su vaše hartije od vrijednosti u sigurnim rukama. 

Od 2008. godine obavljamo kastodi poslove, čime smo djelatnost proširili i na atraktivnu sferu investicionog bankarstva.

Za račun naših klijenata, kako pravnih tako i fizičkih lica, obavljamo poslove:

  • saldiranja kupoprodajnih transakcija hartija od vrijednosti
  • čuvanja (safekeeping) hartija od vrijednosti
  • prikupljanja novčanih priliva po osnovu vlasništva nad svim oblicima finansijske i druge imovine
  • izmirenja poreskih obaveza investitora
  • obavještavanja o svim dostupnim informacijama koje se tiču kompanija u kojim dio akcionarske strukture čine naši klijenti
  • cash management-a na globalnom tržištu


Kontaktirajte nas

Adresa: Josipa Broza Tita 67, 81000 Podgorica 

Telefon: +382 (0)77 700 198 

Fax: +382 (0)77 700 195 

Mail: email adresa