Odricanje od odgovornosti / Disclaimer


Odricanje od odgovornosti:

Ovaj dokument namijenjen je samo licima kojima je upućen i za pozivanje na isti od strane bilo kog lica, neophodna je naknadna pismena potvrda njegovog sadržaja. Shodno tome, Hipotekarna Banka odriče se svake odgovornosti i ne prihvata bilo kakvu obavezu (uključujući slučaj nepažnje) za posledice koje može pretrpjeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na bazi takve informacije prije nego što takva lica prime dodatnu pismenu potvrdu. Ukoliko ste greškom primili ovu elektronsku poruku, uništite i izbrišite istu sa vašeg računara. Svako umnožavanje, širenje, kopiranje, objelodanjivanje, izmjena, distribucija i/ili objavljivanje ove elektronske poruke je strogo zabranjeno.Sadržaj ove elektronske poruke ne predstavlja nužne stavove Hipotekarne banke.

Disclaimer:
This document should only be read by those persons to whom it is addressed and is not intended to be relied upon by any person without subsequent written confirmation of its contents. Accordingly, Hipotekarna Banka , disclaim all responsibility and accept no liability (including in negligence) for the consequences for any person acting, or refraining from acting, on such information prior to the receipt by those persons of subsequent written confirmation. If you have received this E-mail message in error, destroy and delete the message from your computer. Any form of reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and/or publication of this E-mail message is strictly prohibited. The contents of this e-mail do not necessarily represent the views of the Hipotekarna Banka.