Nagrade
Nagrada za najaktivniju banku u Crnoj Gori u 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. i 2021. godini od strane Evropske banke za obnovu i razvoj


Evropska banka za obnovu i razvoj, u okviru svog ''Programa olakšavanja trgovine'' (Trade Facilitation Program), dodijelila je nagrade najuspješnijim partnerskim bankama. Nagradu za najaktivniju banku u Crnoj Gori dobila je HIPOTEKARNA BANKA. Nagrade su dodijeljene tokom godišnje konferencije EBRD-a i biznis foruma.

Program olakšavanja trgovine je ustanovljen od strane Evropske banke za obnovu i razvoj 1999. godine sa ciljem da promoviše trgovinu ka, iz i među zemljama u kojima EBRD investira. Kroz ovaj program, EBRD obezbjeđuje garancije međunarodnih banaka i kratkoročne kredite odabranim bankama za ustupanja lokalnim izvoznicima i distributerima.


--

Nagrada PRO.PR Vision Manager 

2016. godine laskava titula PRO.PR Vision Manager pripala je Esadu Zaimoviću, glavnom izvršnom direktoru Hipotekarne banke AD Podgorica.
Predsjednik Organizacionog odbora PRO.PR konferencije Danijel Koletić je istakao da je Vision Manager nagrada koja se dodjeljuje direktoru kompanije koja razumije važnost svih komunikacionih procesa i uspješno ih implementira, poštujući odnose s javnošću kao jednu od posebno važnih karika koje doprinose ukupnom poslovnom uspjehu kompanije.


PRO.PR je prva međunarodna konferencija za odnose s javnošću (PR) u Jugoistočnoj Evropi čija tematika programskih sadržaja je posvećena komunikacijskom menadžmentu i PR-u u privatnom, javnom i civilnom sektoru, kao i medijima.


--

ISKRA - Specijalno priznanje za korporativnu filantropiju 

Strategija društveno odgovornog poslovanja Hipotekarne banke ima više pravaca: ulaganje u kulturu, brigu o starima, unaprijeđenje zdravstvene zaštite, ulaganje u obrazovanje mladih i opšti doprinos zajednici.

Kontinuiranost i dosljednost ove strategije su obezbijedile već vidljive i prepoznatljive rezultate. Zaposleni u Hipotekarnoj banci koji se bave korporativnom filantropijom imaju za cilj lično angažovanje i njegovanje partnerskih odnosa sa institucijama i pojedincima sa kojima se realizuju projekti. Pored davanja finansijske podrške, banka daje podršku i kroz angažovanje zaposlenih na projektu, a zaposleni su obavezni da daju i profesionalni doprinos kojim će unaprijediti rezultate podržanog projekta.