Porodična stambena zgrada,njiva

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Resnik
Grad:Bijelo Polje
Površina:104m2
Sprat:Pd1
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Beganović Džemaila Emil
KO i broj parcele:LN br. 531 KO Resnik

Opis

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 531 KO Resnik, označene kao katastarska parcela br.187/4, potez Vjećalice: Redni broj 0, plan 4, skica 15 – po kulturi njiva 3 klase, površine 654m2, sp: 9/2012, pripis: 531/6,Redni broj 1, plan 4, skica 15 – po kulturi/način korišćenja kuća i zgrada, površine 104m2, sp: 9/2012, pripis: 531/6,

Fotografije

Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051