Porodična stambena zgrada,voćnjak

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Babića brijeg
Grad:Bijelo Polje
Površina:74m2
Sprat:P1
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Imovina banke
KO i broj parcele:LN 4119 KO Bijelo Polje

Opis
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 3130 KO Bijelo Polje, označene kao katastarska parcela br. 3172/15, skica 147, potes: Babića brijeg, po načinu korišćenja: voćnjak,  površine 372 m2, i katastarska parcela br. 3172/15 skica 147, potes: Babića brijeg, po načinu korišćenja: Pomoćna zgrada broj P1, spratnost: prizemna zgrada, sobnost: jedna soba, površine 74 m2.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051