Gradjevinsko zemljište

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Podvrijesno bb, Sveti Stefan
Grad:Budva
Površina:12.078 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T1
Vlasništvo:Vlasništvo Banke
KO i broj parcele:LN 698 i LN 945, KO Sveti Stefan

Opis

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti broj 698 KO Sveti Stefan PJ Budva i Listu nepokretnosti broj 945 KO Sveti Stefan PJ Budva  i to:

-gradjevinsko zemljište ukupne površine 12.078 m2

U okviru rezidencijalno turističke zone na odličnoj lokaciji, u mjestu Sveti Stefan u opštini Budva, prodaje se građevinsko zemljište sa  dobrom infrastrukturom (međusobno povezane i dijelom poravnate parcele koje čine funkcionalnu cjelinu
površine 12.078 m2).

Od Jadranske magistrale nepokretnosti su udaljene oko 750 m saobraćajno, a od mora oko 600 m vazdušnom linijom.
Zemljište se nalazi na uzvišenju sa kojeg se pruža predivan direktan pogled na more.
Pristupačno je i lako uočljivo.

Nalazi se uz lokalnu asfaltiranu saobraćajnicu u dužini od cca 100 m, preko koje je dobro povezano sa Jadranskom magistralom.
Priključak na elektro mrežu i gradski vodovod manjeg su kapaciteta i nalaze se u blizini predmetne nepokretnosti.

Za predmetne parcele, maksimalna površina pod objektom je 5.677 m2, dok je maksimalna
bruto površina objekata 13.769 m2.
Fotografije

Image
Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.