Poslovni prostori

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Jadranska magistrala, Budva
Grad:Budva
Površina:32m2 , 37m2
Sprat:prizemlje
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T1
Vlasništvo:vlasništvo banke
KO i broj parcele:LN 2859, KO Budva

Opis

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti broj 2859 KO Budva, PJ Budva i to:

Katastarska parcela br. 2290 -  po načinu korišćenja poslovni prostor površine 32m2
Katastarska parcela br. 2290 -  po načinu korišćenja poslovni prostor površine 37m2


Nepokretnost se nalazi neposredno sa desne strane Jadranske magistrale na izlazu iz Budve
ka Jazu. U ovom dijelu grada mješovito su zastupljene stambene zgrade i individualni objekti.
Saobraćajna povezanost lokacije je odlična obzirom na to da je objekat u kom su poslovni
prostori uz samu Jadransku magistralu, sa koje ima direktan priključak.

Fotografije

Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.