Poslovni prostori

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Karabuško Polje
Grad:Podgorica
Površina:105m2
Sprat:P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Dervanović Esad
KO i broj parcele:KO Tuzi LN 934

OpisNepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti broj 934 KO Tuzi,PJ Podgorica i to: 

Katastarska parcela br.1595/7 - ukupne površine 1025m2,na kojoj se nalazi ekonomsko dvorište površine 920m2 i privredna zgrada RB1 površine 105m2

Nepokretnost se nalazi na Karabuškom Polju,u blizini PC Outlet.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.