Niža kamata, niža rata

Pregled kreditnih proizvoda Hipotekarne banke na kojima su izvršene korekcije kamatnih stopa.

Smanjene kamatne stope važiće za sve one klijente koji budu aplicirali za kredit u periodu od 25. 3. 2024. godine zaključno sa 31. 12. 2024. godine.

Super Senior krediti

Iskoristite pogodnosti kredita za penzionere i udovoljite sebi i najdražim osobama.
Hipotekarna banka odobrava kredite za penzionere za tekuću potrošnju i/ili refinansiranje obaveza kod drugih banaka.
Za kredit do 12.000 EUR - rok otplate do 8 godina, nije potreban žirant, niti zdravstveni karton, a dobijate besplatnu polisu osiguranja.
Maksimalna izlazna starost (starost korisnika kredita na dan isteka ugovorenog roka kredita): 78 godina.Reprezentativni primjer kredita nakon izvršenih izmjena:

 • Iznos kredita: 12.000 €
 • Rok otplate: 96 mjeseci
 • Kamatna stopa: 0,80% p.m. (10,03% p.a.)
 • Jednokratna naknada za obradu kredita: 1,80% (216 €)
 • Trošak mjenice: 4,00 €
 • Trošak upita u RKR: 3,00 €
 • EKS: 10,62%
 • Anuitet: 179,56 €
 • Ukupan iznos kredita sa kamatom:  17.237,76 €

 

Reprezentativni primjer kredita prije izvršenih izmjena:

 • Iznos kredita: 12.000 €
 • Rok otplate: 96 mjeseci
 • Kamatna stopa: 0,88% p.m. (10,56% p.a.)
 • Jednokratna naknada za obradu kredita: 1,80% (216€)
 • Trošak mjenice: 4,00 €
 • Trošak upita u RKR: 3,00 €
 • EKS: 11,69%
 • Anuitet: 185,67 €
 • Ukupan iznos kredita sa kamatom: 17.830,59 €

 Krediti za studente

Nagradi svoj trud i osvijetli svoju budućnost uz kredit do 1.500 EUR i rok otplate do 2 godine!

Kredit je namijenjen svim učenicima i studentima svih Univerziteta i visokoškolskih ustanova na teritoriji Crne Gore


Reprezentativni primjer kredita nakon izvršenih izmjena:

 • Iznos kredita: 1.500,00 €
 • Rok otplate: 24 mjeseca
 • Kamatna stopa: 9% godišnje 
 • Anuitet: 68,29 €
 • Naknada: 2% jednokratno (30,00 €)
 • EKS: 12,20%
 • Ukupan iznos kredita sa kamatom: 1.638,78 € 

Reprezentativni primjer kredita prije izvršenih izmjena:

 • Iznos kredita: 1.500,00 €
 • Rok otplate: 24 mjeseca
 • Kamatna stopa: 10% godišnje 
 • Anuitet: 68,92 €
 • Naknada: 2% jednokratno (30,00 €)
 • EKS: 13,23%
 • Ukupan iznos kredita sa kamatom: 1.653,98 € Gotovinski, namjenski i krediti za refinansiranje obaveza za nezaposlena lica

Za svaku Vašu želju imamo brz, gotovinski odgovor!  

Kredit je namijenjen nezaposlenim licima.Reprezentativni primjer kredita nakon izvršenih izmjena:

 • Iznos kredita: 15.000,00 €
 • Rok otplate: 96 mjeseci
 • Kamatna stopa 1,00% p.m.
 • Anuitet: 243,79 €
 • Naknada: 2% jednokratno (300,00 €)
 • EKS: 13,43%
 • Ukupan iznos kredita sa kamatom: 23.404,25 €

 

Reprezentativni primjer kredita prije izvršenih izmjena:

 • Iznos kredita: 15.000,00 €
 • Rok otplate: 96 mjeseci
 • Kamatna stopa 1,2% p.m.
 • Anuitet: 264,00 €
 • Naknada: 2% jednokratno (300,00 €)
 • EKS: 16,18%
 • Ukupan iznos kredita sa kamatom: 25.343,79 €

 

 

Okvirni kredit – overdraft namijenjen penzionerima

Dozvoljeno prekoračenje za penzionere sa limitom do 12 mjeseci!Reprezentativni primjer kredita nakon izvršenih izmjena:

Iznos kredita: 1.000 €

Rok otplate: 12 mjeseci

Kamatna stopa: 13,60% p.a.

Jednokratna naknada za obradu kredita: 1,5% (15 €)

Trošak mjenice: 2,00 €

Trošak upit u RKR: 3,00 €

EKS: 13,60%

 

Reprezentativni primjer kredita prije izvršenih izmjena:

Iznos kredita: 1.000 €

Rok otplate: 12 mjeseci

Kamatna stopa: 14,60% p.a.

Jednokratna naknada za obradu kredita: 1,5% (15 €)

Trošak mjenice: 2,00 €

Trošak upit u RKR: 3,00 €

EKS: 14,60%