Biznis paketi

image
Biznis paketi

  • Brža i jednostavnija usluga za pravna lica
  • Objedinjeni bankarski i nebankarski proizvodi i usluge
  • Dodatni popusti i uštede za pravna lica
Hipotekarna banka je svoju ponudu obogatila novim proizvodom za pravna lica, koji objedinjava različite bankarske i nebankarske proizvode i usluge i omogućava dodatne popuste i uštede u poslovanju sa Bankom, a sve to uz jedinstvenu mjesečnu naknadu i jedan ugovor.

Poslovni paketi podrazumijevaju jednostavnije, udobnije i brže poslovanje sa Bankom, niže troškove u odnosu na pojedinačne troškove usluga, jedinstvenu mjesečnu naknadu kao i dodatne usluge u vidu osiguranja.

Pravna lica mogu da odaberu STANDARD i PLUS paket. Standar paket, po cijeni od 4,99 eura, obuhvata slijedeće usluge: održavanje računa, slanje izvoda mailom, biznis electron kartica, mobilno (mhb) ili elektronsko (hb klik) bankarstvo, sms servis, trajni nalog i putno osiguranje za osobu na čije ime glasi Visa business kartica. Pored svega navedenog, PLUS paket, po cijeni od 6,99 eura, obuhvata i popust za naknadu za obradu kredita do 10 odsto.