Druga emisija subordinisanih obveznica Hipotekarne banke

image
Druga emisija subordinisanih obveznica Hipotekarne banke


SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

• Komisija za hartije od vrijednosti donijela Rješenje o uspješnosti druge emisije subordinisanih obveznica Hipotekarne banke AD Podgorica.

Cijeli proces emisije obveznica odrađen je u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Pravilima komisije. Registracija kupaca obveznica obavljena je i kod Centralne depozitarne agencije.

Hipotekarna banka je emitovala obveznice u ukupnoj vrijednosti četiri miliona eura i cjelokupna emisija je uspješno realizovana. Na Montenegroberzi omogućeno je sekundardno trgovanje i ovim korporativnim obveznicama Hipotekarne banke AD Podgorica (uz simbol trgovine: HBO2)

Podsjećanja radi, Hipotekarna banka jedina je u crnogorskom bankarskom sektoru 2014. obavila uspješnu emisiju obveznica na otvorenom tržištu. Iznos emisije bio je deset miliona eura uz kamatnu stopu od 6 odsto, koje su prodate u potpunosti, čime su investitori pokazali povjerenje u poslovanje banke. U prilog tvrdnji o povjerenju investitora u banku ide i činjenica da su obveznice Hipotekarne banke iz te emisije na sekundarnom tržištu Montenegroberze, jedna od hartija od vrijednosti sa najvećim prometom. To povjerenje je potvrđeno i ovom uspješnom emisijom obveznica.

“Upravo zbog toga što su postojeći vlasnici obveznica Hipotekarne banke zadovoljni svojom investicijom i teško se odlučuju da prodaju ovaj visoko prinosni instrument, odlučili smo se da za jedan dio naših VIP klijenata napravimo novu zatvorenu emisiju druge serije obveznica sličnih karakteristika, sa nešto kraćom ročnošću od 6 godina, u skladu sa zahtjevima naših klijenata i izuzetno atraktivnom kamatnom stopom od 5,9%. S obzirom na iskustvo koje smo imali sa prošlom emisijom, ovog puta smo imali prebukiranu tražnju za ovim instrumentom te smo se odlučili da emisiju ne otvaramo za javnost. Današnji profesionalci ali i domaći investitori, imaju realniju i utemeljniju percepciju očekivanja prinosa i rizika u odnosu na instrumente u koje ulažu. Znatan broj klijenata koji imaju višu finansijsku informisanost i finansijski potencijal, prepoznali su trendove i sa sve većim kapitalom koriste usluge koje Hipotekarna banka pruža u oblasti investicionog bankarstva, nego što su to klasični bankarski štedni proizvodi.

Vodeći se pozitivnim stavom naših klijenata i potrebama trzišta, i u budućnosti ćemo nastojati da njihove potrebe zadovoljimo na sličan način, obezbjeđujući banci stabilnu osnovu finansiranja kroz pozitivne implikacije na kapital Banke u skladu sa Bazelskim standardima” - izjavio je glavni izvršni direktor Hipotekarne banke Esad Zaimović.

PROSPEKT druge emisije subordinisanih obveznica Hipotekarne banke putem zatvorene ponude