Hipotekarna banka, budućnosti posvećena

image
Hipotekarna banka, budućnosti posvećena
Hipotekarna banka, najbrže rastuća crnogorska banka, još jednom preuzima lidersku ulogu na crnogorskom bankarskom tržištu, ovoga puta u segmentu održivog poslovanja.

Hipotekarna banka je, 11. novembra 2021. godine potpisala Principe odgovornog poslovanja, čime je postala prva crnogorska banka, članica Finansijske inicijative u okviru Programa životne sredine Ujedinjenih nacija. Svoju posvećenost ostvarivanju ciljeva održivosti, pokazala je zvaničnim uključivanjem aspekta održivosti u svoju poslovnu strategiju.

Hipotekarna banka aktivno radi na pripremi projekta čiji je krajnji cilj uspostavljanje ESG standarda, standarda koji usklađuju korporativne politike sa konceptima održivog razvoja u oblastima životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja. Ovi standardi podrazumijevaju potpuno novi set kriterijuma i smjernica za dobro korporativno upravljanje.

Navedeni standardi se često povezuju sa UN-ovim ciljevima za postizanje održivog razvoja do 2030. godine, tako da biznis može dati svoj doprinos ostvarenju globalnih ciljeva, kao što su zaštita životne sredine, obezbjeđivanje mira i prosperiteta za sve, iskorenjivanje siromaštva i gladi i dr.

Nakon usvajanja Strategije održivosti banke, fokus će biti na njenoj implementaciji. Do kraja 2022. godine svi zaposleni banke biće edukovani o ovoj inicijativi. Do tada će biti objavljen i dokument koji će pokazati progres u implementaciji usvojene strategije, stepen ostvarenja postavljenih ciljeva, postignutih rezultata i sprovedenih inicijativa. Ovo će predstavljati prvi korak u vrlo važnom i zahtjevnom izvještajnom procesu koje kompanije preduzimaju kada analiziraju i mjere dostignuća u oblasti zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja.

Jedan od ciljeva Strategije održivosti banke čini publikacija prvog zvaničnog izvještaja o održivosti 2023. godine. U međuvremenu pažnja će biti posvećena konstantnom unapređenju i usklađivanju strategije sa novim legislativnim zahtjevima i vodećim globalnim praksama. Motivisana da proaktivno podrži ostvarenje održivih razvojnih ciljeva Ujedinjenih nacija, Hipotekarna banka zauzima lidersku poziciju na bankarskom tržištu i u segmentu zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja.

Hipotekarna banka brine o društvenoj zajednici, životnoj sredini u kojoj posluje i svim svojim stejkholderima. Iz toga proizilazi odlučnost da pozitivno utiče na globalne promjene. Sa zadovoljstvom poziva sve učesnike na crnogorskom tržištu, posebno bankarskom, da joj se pridruže na putu održivog razvoja.

Hipotekarna banka, budućnosti posvećena.