Hipotekarna banka sa EBRD potpisala ugovor vrijedan 5 miliona za podršku SME

image
Hipotekarna banka sa EBRD potpisala ugovor vrijedan 5 miliona za podršku SME
  • 5 miliona eura za podršku malim i srednjim preduzećima za saniranje posljedica pandemije novog virusa korona
  • Kredit za obezbjeđivanje likvidnosti malih biznisa u fazi oporavka
  • Prva transakcija EBRD-a potpisana u Crnoj Gori u okviru Paketa solidarnosti

Hipotekarna banka je potpisala ugovor o kreditu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, vrijedan 5 miliona eura, kojim će obezbijediti pomoć malim i srednjim preduzećima koja su pogođena uticajem pandemije novog korona virusa. Ovo je prvi projekat koji je potpisan u Crnoj Gori u okviru Paketa solidarnosti EBRD-a namijenjen da zadovolji trenutne kratkoročne potrebe za finansiranjem malih i srednjih preduzeća u cilju oporavka od oštrog usporavanja ekonomskih aktivnosti tokom pandemije novog virusa korona. 

''Hipotekarna banka se odlučila  za proaktivni pristup, u cilju odgovora na izazove koje je pokrenula pandemija, osiguravajući sredstva za pomoć svojim klijentima i podršku ekonomskom oporavku u Crnoj Gori. Zdravstvene mjere, koje je bilo neophodno uvesti u cilju sprječavanja širenja virusa, dovele su do pada prometa i profitabilnosti, što je dovelo do kašnjenja u plaćanjima i hitne potrebe za likvidnošču, posebno kod malih i srednjih preduzeća. Vjerujemo da će ovaj finansijski podsticaj tim preduzećima, koja predstavljaju oslonac lokalne ekonomije, pomoći da održe likvidnost i nastave uspješno da posluju'', istakao je Esad Zaimović, glavni Izvršni direktor Hipotekarne banke.

Šef kancelarije EBRD-a u Podgorici Jaap Sprey, iskazao je zadovoljstvo zbog kontinuiteta saradnje sa Hipotekarnom bankom kao dugogodišnjim partnerom, naglašavajući značaj brze reakcije i dostupnosti sredstava malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori.

„Veoma nam je drago da još jednom u partnerstvu sa Hipotekarnom bankom pružimo podršku malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori. Sa zadovoljstvom ističem da je ovo prvi u nizu zajmova iz EBRD Paketa solidarnosti koji smo za naše klijente obezbijedili kao podršku crnogorskoj ekonomiji u suočavanju sa posljedicama krize izazvane pandemijom virusa korona.“

EBRD svojom finansijskom i savjetodavnom podrškom, pomoći će u rješavanju izazova uslijed pada prometa i profitabilnosti tokom pandemije, a očekuju da u tu svrhu u šest zemalja Zapadnog Balkana investiraju 1,7 milijardi eura do kraja 2020. godine. 

Hipotekarna banka je od 2012. uspostavila dugoročnu saradnju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj,  vodećim investitorom koji je od 2006. godine u 71 projekat u Crnoj Gori investirao 622 miliona eura.