Hipotekarna banka uspješno emitovala treću seriju obveznica

image
Hipotekarna banka uspješno emitovala treću seriju obveznica
  • Hipotekarna banka AD Podgorica uspješno je emitovala treću seriju suboordiniranih obveznica, oznaka HBO3 u iznosu od 8 miliona EUR.
  • Emitovano je 8.000 obveznica pojedinačne nominalne vrijednosti od 1.000 eura.
Prethodne dvije serije subordiniranih obveznica Hipotekarne banke AD Podgorica, HBO1 (čije je dospijeće decembar 2021. godine) i HBO2 (čije je dospijeće jul 2023. Godine), spadaju u red najlikvidnijih hartija na domaćem tržištu kapitala.

Treća emisija obveznica obavljena je kroz zatvorenu ponudu unaprijed poznatim kupcima.
Obveznice nose kamatnu stopu od 5 odsto na godišnjem nivou i imaju rok dospijeća januar 2026. godine.

Navedena aktivnost će dati novi kapitalni oslonac za dalji rast Banke, koja je ostvarila rekordne rezultate u 2019. godini.

Važno je napomenuti da će se i ova serija obveznica uvrstiti na sekundarno tržište Montenegroberze AD Podgorica, kao i da već postoji tražnja za njima na sekundarnom tržištu.