I sitno je bitno: AKTIVIRAJ SITNIŠ

image
I sitno je bitno: AKTIVIRAJ SITNIŠ
SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

• Jedinstvenoj usluzi na bankarskom tržištu Crne Gore 'Aktiviraj sitniš' raste popularnost
• Putem usluge Aktiviraj sitniš klijenti uštedjeli 280.000 eura
• Za godinu dana može se uštedjeti i do 800 eura, samo od sitniša, uz najkonkurentniju kamatnu stopu

Klijenti Hipotekarne banke od 2012. godine imaju priliku da štede novac koristeći jedinstveni oblik štednje na crnogorskom tržištu, 'Aktiviraj sitniš'. Od dana lansiranja ove usluge, 'Aktiviraj sitniš' oblik štednje koristi 4.593 klijenta, od čijih se transakcija ovim putem na štedne račune spustilo ukupno 280.406,39 EUR.

'Aktiviraj sitniš' klijentima Banke koji su korisnici Visa i MasterCard debitnih kartica omogućava da prilikom svake obavljene kupovine razliku između iznosa računa i prvog većeg iznosa prenesu na drugi transakcioni račun ili račune kumulativne štednje. Iznosi se mogu zaokružiti na 0,50 EUR, 1,00 EUR, 2,00 ili 5,00 EUR. Prosječna usteda po jednoj transakciji po navedenim grupama je od 0,32 eura za limit od 0,50 eura do 2,28 eura za limit od 5 eura.

I pored činjenice neosjetne štednje i punjenja kumulativnog računa, sredstva ušteđena na ovaj način dodatno su oplodjena najkonkurentnijom kamatom na tržištu.

Naravno, za godinu dana najviše uštede klijenti koji zaokružuju na 5 EUR, tako je najveći od njih u periodu 1.8.2014. do 1.8.2015. uštedio 794.97 EUR. On je imao gotovo jednu transakciju svakog dana.

Svoje kombinacije uštede klijenti mogu isprobati na kalkulator štednje koji je dostupan na novoj web strani Hipotekarne banke www.hb.co.me.

Aktiviranje ove usluge je brlo i lako. Dovoljno je da klijent posjeti ekpozituru Hipotekarne banke i popuni Pristupnicu za štednju, nakon čega će se usluga aktivirati u roku od 24 sata.