Izvještaj naknada za 2023.

image
Izvještaj naknada za 2023.
Poštovani klijenti,

U toku je dostavljanje izvještaja o naknadama za 2023. godinu, u skladu sa Zakonom o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama.

Izvještaji o naknadama sadrže detaljan prikaz svih naknada i kamata plaćenih za usluge povezane sa Vašim transakcionim računima otvorenim kod Hipotekarne banke .

Ubuduće ćemo vam slati navedene izvještaje, minimum jednom godišnje.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem Kontakt centra 19905.

Hipotekarna banka

Vama posvećena