Novi Opšti uslovi poslovanja - primjenjuju se od 12. 9. 2021. godine

image
Novi Opšti uslovi poslovanja - primjenjuju se od 12. 9. 2021. godine
Poštovani klijenti,
Novi Opšti uslovi poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga u Hipotekarnoj banci AD Podgorica, koji će biti u primjeni od 12. 9. 2021. godine, dostupni su na linku i u svim poslovnicama Hipotekarne banke. 

Vaša Hipotekarna banka