Obavještenje

image
Obavještenje
Poštovani klijenti,

Informišemo vas da su kartične kuće Visa i Mastercard, sa kojima Hipotekarna banka ima saradnju u prihvatu i izdavanju platnih kartica, u subotu, 5. marta 2022. saopštile da obustavljaju operacije u Rusiji.

Korisnici Visa i Mastercard kartica izdatih u Rusiji neće moći da koriste svoje kartice za plaćanje izvan Rusije niti na internetu za bilo koje plaćanje koje nije ka kompaniji iz iste zemlje.

Istovremeno, na bankomatima u Rusiji Visa i Mastercard kartice neće moći da koriste ostali građani svijeta, kao ni da plaćaju u ovoj zemlji.

To znači da nijedna kartica izdata od strane Hipotekarne banke, Visa ili Mastercard, neće moći da se koristi u Rusiji a tako ni platne kartice izdate od strane Ruskih banka neće funkcionisati u mreži POS terminala i bankomata Hipotekarne banke.

Saopštenja Mastercard-a i Visa-e možete pročitati na linkovima niže

Mastercard: https://www.mastercard.com/news/press/2022/march/mastercard-statement-on-suspension-of-russian-operations/

Visa: https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/press-releases.releaseId.18871.html