Obavještenje: Izmijenjeni terminski plan prijema i obrade naloga putem E-banking aplikacija banke za dan 31.12.2022. godine

image
Obavještenje: Izmijenjeni terminski plan prijema i obrade naloga putem E-banking aplikacija banke za dan 31.12.2022. godine

Nalozi u korist: Drzavnog trezora i ostalih Javnih prihodnih institucija (Poreska uprava, Uprava carina, MUP, Uprava policije):

  1. Nalozi u korist Javnih prihodnih institucija (Poreska uprava, Uprava carina, MUP, Uprava policije) primaće se najkasnije do 09:45h
  2. Nalozi u korist Drzavnog trezora primaće se najkasnije do 11:45h

Nalozi ka ostalim subjektima izvršenje na dan 31.12.2022.:

A. DNS nalozi – nalozi manji od 1.000,00 EUR:

- primljeni najkasnije do 09:35h idu kroz I kliring (ciklus)

- primljeni najkasnije do 13:10h idu kroz II kliring (ciklus)

B. RTGS nalozi – nalozi veći od 1.000,00 EUR

- primljeni do 13:45h.