Obavještenje klijentima o izmjenama i dopunama Opštih uslova poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga u Hipotekarnoj banci AD Podgorica – u primjeni od 24.02.2022.

image
Obavještenje klijentima o izmjenama i dopunama Opštih uslova poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga u Hipotekarnoj banci AD Podgorica – u primjeni od 24.02.2022.

Obavještenje klijentima o izmjenama i dopunama Opštih uslova poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga u Hipotekarnoj banci AD Podgorica – u primjeni od 24.02.2022.

Pregled ključnih izmjena i dopuna:

A/ Izmjene u Poglavlju III-1 Otvaranje, vođenje i ukidanje transakcionih računa,

Tačka 4 – Vođenje transakcionih računa, dopunjuje se na način da se o promjenama na transakcionom računu,  fizička lica – potrošači obavještavaju porukom (SMS na broj mobilnog telefona koji su prijavili Banci), odmah nakon nastale promjene. Takođe,  Banka će slati poruke vezano za informacije o korišćenju platnih kartica Banke na bankomatima, EFT POS terminalima, drugim uređajima i internetu. Pri tome, izmijenili smo i opseg HB SMS usluge, tako što smo definisali da potrošači mogu, slanjem poruke na određeni specijalni broj, koristiti navedenu uslugu samo za dobijanje obavještenja o stanju “limita na rate” i vazano za uslugu “Aktiviraj sitniš”, pri čemu Banka ne naplaćuje naknadu, već se za trošak navedenih upita tereti račun potrošača za mobilnu telefoniju.

Potrošačima je omogućeno da se obrate Banci pisanim zahtjevom kako bi se onemogućilo slanja poruke o promjenama na računu.

B/ Dopune u Poglavlju III-2 Platne usluge se odnose na

  • dodatnu mogućnost autorizacije/davanje saglasnosti za izvršenje transakcije;
  • obezbjeđivanje dodatne funkcionalnosti za debitne kartice koje izdaje Banke, na način što je omogućena isplata gotovine na EFT POS terminalima na prodajnim mjestima, gdje se obavlja kupovina robe i/ili usluge, s tim što je maksimalan iznos takve isplate određen pravilima Visa i Mastercard a isplata gotovine je lako uočljiva na računu o obavljenoj kupovini;
  • uvođenje prodajnih pogodnosti kod određenih trgovaca korisnicima pojedinih kartica koje izdaje Banka, o čemu će biti na odgovarajući način obaviješteni.

 

Ukoliko  imate bilo kakvih pitanja oko ovih izmjena i dopuna Opštih uslova, možete se javiti, telefonski, na broj 19905, odnosno za pozive iz  inostranstva na broj+382 20 219905 (Call Centar), ili putem elektronske pošte na e-mail email adresa, radi dobijanja informacije na koji drugi način se možete lično upoznati sa predloženim izmjenama Opštih uslova, kao i da to možete ostvariti dolaskom u najbližu poslovnicu Banke.

 

Ako nijeste saglasni sa predloženim izmjenama, možete, bez otkaznog roka i bez plaćanja naknade, otkazati Okvirni ugovor. Izjavu o otkazu morate dostaviti Banci u pisanoj formi na adresu poslovnice Banke najkasnije dan prije dana koji je određen za .početak važenja izmjene. Ako u tom roku Banci ne dostavite izjavu da nijeste saglasni sa izmjenama, smatra se da ste prihvatili izmjene. U slučaju kad odbijete predložene izmjene, Banka će otkazati Okvirni ugovor.

Opšte uslove možete u cjelosti pogledati ovdje.

Vaša Hipotekarna banka