Obavještenje o isplati garantovanih depozita Atlas banke A.D. Podgorica u stečaju

image
Obavještenje o isplati garantovanih depozita Atlas banke A.D. Podgorica u stečaju

Na osnovu Zakona o zaštiti depozita, Fond za zaštitu depozita je donio odluku da se isplata garantovanih depozita ATLAS banke A.D. Podgorica u stečaju vrši i preko Hipotekarne banke A.D. Podgorica.

Pozivamo sva zainteresovana lica da se u cilju što jednostavnije i efikasnije isplate depozita informišu u najbližoj poslovnici Hipotekarne banke ili pozivom na broj Call centra 19905.