Obavještenje o izmijenjenim mogućnostima mPremium aplikacije u skladu sa izmjenom Opštih uslova poslovanja, po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga u Hipotekarnoj banci AD Podgorica, u primjeni od 8. 4. 2024. godine

image
Obavještenje o izmijenjenim mogućnostima mPremium aplikacije u skladu sa izmjenom Opštih uslova poslovanja, po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga u Hipotekarnoj banci AD Podgorica, u primjeni od 8. 4. 2024. godine

Poštovani klijenti, 

U skladu sa izmjenom Opštih uslova poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga u Hipotekarnoj banci AD Podgorica, koji će biti u primjeni od 8. 4. 2024. godine, predmet izmjene čini i aplikacija mPremium.

Počevši od 8. 4. 2024. godine, servis za sprovođenje elektronskih transakcija, koji čini dio aplikacije mPremium, neće funkcionisati, odnosno biće onemogućen pregled računa kao i sve dotadašnje opcije koje se tiču prometa po računu/ima koje su klijenti do tada imali putem mPremium aplikacije. Aplikacija mPremium će i nakon navedenog datuma ostati dostupna za dalje preuzimanje sa relevantne internet prodavnice kao i korišćenje, ali će imati isključivo informativni karakter. Informacije koje će korisnici mPremium aplikacije moći da dobiju nakon 8. 4. 2024. odnosiće se na Premium program kao i prateće informacije u vezi sa Bankom i njenim proizvodima.
 
Mogućnost online pregleda i upravljanje računima biće moguće ostvariti putem desktop bankarske aplikacije "HBklik" ili njene mobilne verzije "mHBklik".
 
Nove verzije HBklik i mHBklik biće unaprijeđene, sa posebnim naglaskom na sigurnost plaćanja i viši nivo zaštite, prevashodno zbog implementacije regulatornih standarda, usljed čega će se u značajnoj mjeri minimizirati rizik prevare i neovlašćenog pristupa.

HBklik i mHBklik će, zbog unificirane primjene standarda na nivou Crne Gore, omogućavati korišćenje uslugama trećih lica, koje će licencirati Centralna banka - uz saglasnost, izvršavanje transakcija, očekivano nove, inovativne usluge/proizvode povezane s plaćanjem, odnosno računom.
 
Zahtjev za aktiviranje servisa HBklik ili mHBklik, možete podnijeti putem sljedećeg linka (gdje je potrebno opredijeliti se za koju se uslugu aplicira) kao i potpisom odgovarajuće pristupne dokumentacije u nekoj od poslovnica Hipotekarne banke.
 
Za eventualne upite možete nam se obratiti putem Kontakt centra 19905 i e-mail adrese: email adresa, kao i posjetom nekoj od poslovnica Hipotekarne banke.

Novi Opšti uslovi poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga u Hipotekarnoj banci AD Podgorica, koji će biti u primjeni od 8. 4. 2024. godine, dostupni su na linku i u svim poslovnicama Hipotekarne banke.