Obavještenje o izmjenama i dopunama Opštih uslova poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga u Hipotekarnoj banci AD Podgorica

image
Obavještenje o izmjenama i dopunama Opštih uslova poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga u Hipotekarnoj banci AD Podgorica
Poštovani klijenti,

Izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga u Hipotekarnoj banci AD Podgorica od 25. 02. 2022. su izvršene iz dva razloga.

Prvi je, s ciljem daljeg preciziranja pojedinih određenja, otklanjanja nedoumica, na način što smo definisali da se termin “Klijent” Banke odnosi na korisnika naših platnih usluga, kako kao platioca, tako i primaoca plaćanja; precizirali smo rokove za primjenu promjena kamatnih stopa na sredstva na transakcionim računima. Navedene izmjene, budući da su pravnotehničke prirode, biće u primjeni od 25. 02. 2022.

Drugi razlog je  što je, saglasno poslovnoj politici, Banka odlučila da onemogući korišćenje Stikera, koji je bio alternativa za Premium Mastercard debitnu platnu karticu, i to od 01. 06. 2022.  Do navedenog datuma, postojećim korisnicima Stikera, Banka neće naplaćivati naknadu za njegovo korišćenje. Takođe, usluga E-mon DOO Podgorica dalje se neće koristiti u Hipotekarnoj banci.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja oko ovih izmjena i dopuna Opštih uslova, možete se javiti, telefonski, na broj 19905, odnosno za pozive iz inostranstva na broj+382 20 219905 (Call Centar), ili putem elektronske pošte na e-mail email adresa, radi dobijanja informacije na koji drugi način se možete lično upoznati sa predloženim izmjenama Opštih uslova, kao i da to možete ostvariti dolaskom u najbližu poslovnicu Banke.

Vaša Hipotekarna banka