Obavještenje o izmjenama i dopunama Opštih uslova poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga u Hipotekarnoj banci AD Podgorica

image
Obavještenje o izmjenama i dopunama Opštih uslova poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga u Hipotekarnoj banci AD Podgorica

Poštovani klijenti,

 

Izmjene Opštih uslova poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga u Hipotekarnoj banci AD Podgorica od 29.04.2022. su izvršene s ciljem daljeg usklađivanja i u skladu sa poslovnom politikom Banke.

 

Naime, transakcioni računi fizičkih lica – rezidenata/nerezidenata - potrošača će se otvarati uz aktiviranje SMS usluge, a navedenu uslugu Banka neće naplaćivati naknadu.

Postojećim klijentima, koji nijesu tražili aktiviranje SMS usluge, biće omogućeno da je aktiviraju.   

Ukoliko  imate bilo kakvih pitanja oko ovih izmjena i dopuna Opštih uslova, možete se javiti, telefonski, na broj 19905, odnosno za pozive iz  inostranstva na broj+382 20 219905 (Call Centar), ili putem elektronske pošte na e-mail email adresa, radi dobijanja informacije na koji drugi način se možete lično upoznati sa predloženim izmjenama Opštih uslova, kao i da to možete ostvariti dolaskom u najbližu poslovnicu Banke.

 

Vaša Hipotekarna banka