Obavještenje o predloženim izmjenama Okvirnog ugovora o platnim uslugama

image
Obavještenje o predloženim izmjenama Okvirnog ugovora o platnim uslugama

Poštovani klijenti,

U nastojanju da kontinuirano unapređujemo naše poslovanje, brinemo i o primjeni dodatnih sigurnosnih mjera prilikom korišćenja platnih kartica/platnih instrumenata, koje izdaje Hipotekarna banka AD Podgorica, pa i predlažemo promjene okvirnih ugovora o platnim uslugama, u dijelu odobrenih pojedinih dnevnih limita za isplatu gotovine, počev od 17.03.2023.

Saglasno poslovnoj politici, a sve s ciljem primjene najbolje prakse i sprječavanja mogućih zloupotreba, Banka namjerava da redefiniše pojedine, do sada odobrene najviše dnevne limite za koriščenje platne kartice prilikom isplate gotovine i plaćanja na EFT POS terminalima i internetu, na način što se:

  • Onemogućava postojeći najviši odobreni dnevni limit za isplatu gotovine i plaćanja korišćenjem platne kartice na EFT POS terminalima i internetu;
  • Uspostavlja najviši dnevni limit za isplatu gotovine na bankomatima i EFT POS terminalima (uređajima za prihvatanje platnih kartica, koji omogućavaju podizanje gotovine, u poslovnicama banaka u Crnoj Gori i vani), na nivou od EUR 2.000, a limiti plaćanja na EFT POS i internet ostaju nepromijenjeni.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja oko ovih izmjena okvirnih ugovora možete se javiti, telefonski, na broj 19905, odnosno za pozive iz inostranstva na broj +382 20 219905 (Call Centar), ili putem elektronske pošte na e-mail email adresa, radi dobijanja informacije na koji drugi način se možete lično upoznati sa predloženim izmjenama, kao i da to možete ostvariti dolaskom u najbližu poslovnicu Banke.

 

Ako nijeste saglasni sa predloženim izmjenama, možete, bez otkaznog roka i bez plaćanja naknade, otkazati Okvirni ugovor. Izjavu o otkazu morate dostaviti Banci u pisanoj formi na adresu poslovnice Banke najkasnije dan prije dana koji je određen za početak važenja izmjene, koji pada na 17.03.2023. Ako u tom roku Banci ne dostavite izjavu da nijeste saglasni sa izmjenama, smatra se da ste prihvatili izmjene. U slučaju kad odbijete predložene izmjene, Banka će otkazati Okvirni ugovor.

 

Vaša Hipotekarna banka