OBAVJEŠTENJE: Održana vanredna Skupština akcionara

image
OBAVJEŠTENJE: Održana vanredna Skupština akcionara

Vanredna sjednica Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica (»Banka«), održana je dana 02.12.2019. godine u prostorijama Banke, ul. Josipa Broza Tita br. 67, sa početkom u 11.00 časova.

Sjednici Skupštine akcionara, od ukupnog broja glasova 31.305, prisustvovali su akcionari i punomoćnici akcionara sa 20302 glasa, što čini 64,8523% od ukupnog broja glasova.
Prisutni akcionari, lićno ili preko punomoćnika odnosno zakonskih zastupnika, usvojili su sa 20302 glasa:
  • Zapisnik sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica održane dana 25.06.2019. godine;
  • Odluku o III emisiji subordinisanih obveznica Hipotekarne banke AD Podgorica zatvorenom ponudom upućenom ka unaprijed određenom broju lica