OBAVJESTENJE: Održana XXI sjednica Skupštine akcionara

image
OBAVJESTENJE: Održana XXI sjednica Skupštine akcionara

XXI redovna sjednica Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica (»Banka«), održana je dana 25.06.2019. godine u prostorijama Banke, ul. Josipa Broza Tita br. 67, sa početkom u 11.00 časova.
Sjednici Skupštine akcionara, od ukupnog broja glasova 31.305, prisustvovali su akcionari i punomoćnici akcionara sa 20302 glasa, što čini 64,8523% od ukupnog broja glasova.

Prisutni akcionari, lično ili preko punomoćnika odnosno zakonskih zastupnika, usvojili su sa 20302 glasa:
  • Zapisnik sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica održane dana 29.06.2018. godine;
  • Odluku o raspodjeli dobiti za 2018. godinu.
Takođe, prisutni akcionari odnosno njihovi punomoćnici, razmotrili su godišnji izvještaj o poslovanju Hipotekarne banke AD Podgorica za 2018. godinu, sa izvještajem spoljnjeg revizora.