Obavještenje: Radovi na sistemu

image
Obavještenje: Radovi na sistemu
Poštovani klijenti,
u cilju unapređenja kvaliteta servisa banka izvodi radove na svom sistemu. Tokom noći 15./16. seprembra 2022. u periodu 00:00h do 00:45h mogući su prekidi u radu servisa HBKlik, mHBKlik, mPremium i sms.

Hipotekarna banka
Vama posvećena