Obavještenje: Radovi na sistemu

image
Obavještenje: Radovi na sistemu
Poštovani klijenti,
u cilju unapređenja kvaliteta servisa banka izvodi radove na svom sistemu. Tokom noći 20./21. oktobra 2022. moguće je otežano korišćenje pojedinih bančinih servisa.

Hipotekarna banka
Vama posvećena