Posebni šalteri tokom dva dana podizanja penzija u poslovnicama Hipotekarne banke

image
Posebni šalteri tokom dva dana podizanja penzija u poslovnicama Hipotekarne banke

 

  • Bez čekanja za podizanje penzija u poslovnicama Hipotekarne banke

Hipotekarna banka će, u susret isplati penzija, dva dana u toku mjeseca u svojim filijalama imati otvoren poseban šalter za penzionere.

 

Svojim uslugama banka iskazuje posvećenost svojim klijentima, a ovog puta posebna pažnja rezervisana je za najosjetljiviju populaciju u toku pandemije COVID–19, pripadnike trećeg doba, ali i ostalim klijentima kojima će takođe biti smanjeno čekanje u redu tokom isplate penzija.

 

Svakog mjeseca, dva dana, u periodu isplata penzija, u 15 poslovnica Hipotekarne banke širom Crne Gore (osim u poslovnicama u TC Delta City, Donjoj Gorici (Alliance), Danilovgradu, Portonovom i Porto Montenegru, gdje tehnički nije izvodljivo) biće funkcionalni posebno označeni šalteri, samo za penzionere. 

Pripadnicima trećeg doba biće omogućeno da na najsigurniji i najbrži način podignu svoju penziju, i da shodno važećim antipandemijskim mjerama što manje borave u zatvorenom prostoru filijale, a ostalim klijentima skratiće vrijeme čekanja.

 

Imajući u vidu složenu epidemiološku situaciju i potrebu da vodimo računa o zdravlju naših dragih penzionera, odlučili smo da im posvetimo posebnu pažnju i olakšamo podizanje penzija uz skraćeno vrijeme čekanja. 

 

“Sa zadovoljstvom mogu reći, penzioneri će imati odvojen šalter rezervisan za podizanje penzija koji će i biti posebno označen. Takođe, u danima podizanja penzija, imaće prioritet i na drugim šalterima, kako bi se što manje zadržavali u zatvorenim prostorima. Nastavićemo da budemo posvećeni i da vodimo brigu o svim klijentima naše banke, a naročito o našim penzionerima” -istakao je Batrić Janjić, direktor filijale Nikšić.

 

Hipotekarna banka će dok traje pandemija COVID-19, a kako je to i do sada radila, posebnu pažnju posvetiti sigurnosti klijenata koji borave u njenim prostorijama, shodno preporukama Instituta za javno zdravlje i maksimalnim poštovanjem mjera koje su na snazi: distanca od 2 m, dezinfekcija ruku i nošenje maski.