Posvećeni unapređenju zajednice

image
Posvećeni unapređenju zajednice

Hipotekarna banka je još jednom pokazala svoju opredijeljenost da podržava projekte koji doprinose poboljšanju uslova života u zajednici. Ovoga puta, podržali smo nabavku defibrilatora za JU Dom starih u Bijelom Polju, koju je pokrenulo NVO Udruženje za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja, kroz projekat "TREĆE DOBA-IMAJU LI PRAVO NA ŽIVOT?".
Aparat vrijedan 3.094,00 eura, kupljen je novcem kojeg su obezbijedili donatori, a značajno će unaprijediti zdravstvenu zaštitu lica, pripadnika treće dobi, u domu starih u Bijelom Polju.

Predsjednica NVO Udruženja za razvoj civilnog društva, Mirsala Tomić, prilikom uručenja aparata direktoru Doma starih, Dejanu Pavićeviću, zahvalila se donatorima i naglasila: ‘’Ciljevi dosadašnjih i budućih akcija prikupljanja sredstava su: afirmacija humanosti, solidarnosti, aktivizma, kao i drugih vrijednosti građanskog društva i pružanje podrške i podsticaj razvoja civilnog društva, filantropije i kulture davanja’’.