Preporuke za klijente: Kako prepoznati cyber napad?

image
Preporuke za klijente: Kako prepoznati cyber napad?
Poštovani klijenti,

Hipotekarna banka primjenjuje visoke standarde u zaštiti IT sistema i iste stalno unapređuje saglasno razvoju softvera i prakse za informatičku bezbjednost. Kako se povremeno na različitim tržištima, pa i crnogorskom, javljaju sajber (eng. cyber) napadi preko korisnika bankarskih usluga, smatrali smo da vam može koristiti nešto više infomacija na ovu temu. Na linku možete preuzeti dokument u kojem je jasno objašnjeno šta je cyber napad i koje su preporuke Banke.

Preuzmite dokument ovdje.