Prijem i obrada naloga prema Komercijalnoj banci AD Podgorica 11. i 12. 11. 2021. godine

image
Prijem i obrada naloga prema Komercijalnoj banci AD Podgorica 11. i 12. 11. 2021. godine

Prijem i obrada naloga prema Komercijalnoj banci AD Podgorica - za dane 11. i 12. novembar 2021. godine

 

Poštovani,

obavještavamo vas da će, usljed predstojećeg procesa pripajanja Komercijalne banke AD Podgorica NLB banci AD Podgorica prijem i obrada naloga prema Komercijalnoj banci AD Podgorica biti izmijenjen u skladu sa obavještenjem Centralne banke CG.

S tim u vezi Hipotekarna banka AD je izmijenila način prijema naloga, kako slijedi:

Četvrtak 11. novembar 2021. godine - prijem naloga prema Komercijalnoj banci AD Podgorica:

*DNS nalozi se primaju do 15:40h

*RTGS nalozi se primaju do 17:10h

11. novembar 2021. godine biće ujedno i posljednji radni dan za učesnika Komercijalnu banku AD Podgorica u Platnom sistemu.

 

Petak 12. decembar 2021. godine – prijem i izvršenje naloga prema Komercijalnoj banci AD Podgorica neće biti moguć.

Od ponedeljka 15. novembra 2021. godine, na period od najduže jedne godine od dana pripajanja, biće moguće izvršavanje naloga prema računima koji su bili aktivni u Komercijalnoj banci AD Podgorica, u skladu sa tim biće omogućeno da NLB banka AD Podgorica prima uplate za navedene račune u tom periodu.