Privremeno smanjenje dnevnog limita na karticama

image
Privremeno smanjenje dnevnog limita na karticama

U sklopu politike sigurnosti banke, a u cilju smanjenja rizika od zloupotrebe na najmanju moguću mjeru, definisana su određena ograničenja koja se odnose na maksimalne iznose transakcija na bankomatima i POS terminalima.

Klijentima koji posjeduju Visa/MasterCard platnu karticu sa limitom L06 (ATM max, POS max), preventivno smo spustili limit u kategoriju LO2 (ATM 500, POS 1000).

Klijenti kojima je smanjen limit biće obaviješteni putem SMS servisa. Korisnik platne kartice definiše dnevni limit za plaćanje koji je zaštitni limit kartice, jer se odnosi na kontrolu potrošnje u okviru 24 časa.

Ukoliko želite, možete aplicirati u najbližoj poslovnici za promjenu limita.