Radovi na sistemu

image
Radovi na sistemu
Poštovani klijenti,


Obavještavamo vas da u cilju unapređenja rada sistema Banka izvodi radove koji će izazvati kratki prekid u radu sljedećih servisa: Elektronsko bankarstvo i SMS notifikacije.

Prekid će nastupiti dana 27. 4. 2024. godine nakon 23 h u trajanju od 10 minuta.

Hvala na razumijevanju.

Hipotekarna banka