SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Rezultati poslovanja na 30.09.2018.

image
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Rezultati poslovanja na 30.09.2018.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Rezultati poslovanja na 30.09.2018. godine


Centralna banka Crne Gore je objavila rezultate poslovanja banaka u Crnoj Gori na kraju trećeg kvartala.
Hipotekarna banka je nastavila trend rasta iz prethodnog perioda, tako da je po ukupnoj aktivi i ukupnim depozitima i dalje druga banka po veličini u Crnoj Gori.

Ukupna bilansna suma Hipotekarne banke na 30.09.2018. godine iznosi 528,4 mil EUR i veća je za 10% u odnosu na isti period prošle godine.
Ukupni depoziti banke na 30.09.2018. godine iznose 430 mil EUR i povećani su za 16,3% u odnosu na 30.09.2017. godine.

To je pokazatelj velikog povjerenja koje gradjani i privreda imaju u poslovanje Hipotekarne banke.

Dobit Hipotekarne banke na kraju trećeg kvartala 2018. godine iznosi 5,17 mil EUR i veća je za skoro za 50% u odnosu na isti period prošle godine.

Tokom 2018. godine Hipotekarna banka je nastavila sa širenjem i modrnizacijom poslovne mreže. Otvorena je nova poslovnica u tržnom centru Delta u Podgorici , renovirane su filijale u Herceg Novom, Budvi, Beranama i Nikšiću i do kraja godine filijala u Bijelom Polju.

Sve filijale su uradjene po novom konceptu koji našim klijentima omogućava da brzo i efikasno realizuju sve transakcije sa bankom.

Tokom 2018. godine je nastavljen trend ulaganja u nove tehnologije, kao i u društveno korisne aktivnosti.
U prethodnom mjesecu smo zajedno sa Master Cardom donirali MUPu Crne Gore preko 70 POS terminala, koji će omogućiti jednostavniju naplatu saobraćajnih kazni u vozilima MUPa.Prošle sedmice smo lansirali najmoderniju bankarsku aplikaciju za plaćanje putem mobilnog telefona Moj Novčanik, koja je naišla na ogromno interesovanje našoh aktuelnih i budućih korisnika.

Dobri rezultati poslovanja i jasna strategija budućeg razvoja, koja je u skladu sa budućom vizijom razvoja bankarskog sektora u svijetu, su za rezultat imali povećan interes investitora za kupovinu akcija Hipotekarne banke, kao i za proširenja aktivnosti Hipotekarne banke na zemlje u regionu. Smatramo da to predstavlja priznanje Hipotekarnoj banci, kao i dokaz da je bankarski sektor Crne Gore interesantan stranim investitorima.

Vlasnici i menadžment Hipotekarne banke će se prema svim tim zahtjevima vrlo pažljivo odnositi, imajući prije svega u vidu nastavak strategije razvoja Hipotekarne banke, kao sigurne i moderne finansijske institucije, uz uvažavanje svih regulatornih zahtjeva od strane Centralne banke Crne Gore.
Naši klijenti i javnost Crne Gore će biti blagovremeno obaviještavani o svim našim budućim aktivnostima.